fbpx
en

ULTIMATE LUXURY VILLA RENTALS (ULVR) OCHRANA SOUKROMÍ

Naše nové zásady ochrany osobních údajů platné od 25. května 2018

Když se zeptáte na prázdninové ubytování v Ultimate Luxury Villa Rentals nebo zůstanete v některém z našich ubytování, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje. Tento dokument vám pomůže pochopit, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je shromažďujeme, k čemu je používáme a jaká práva máte ohledně svých osobních údajů.

1 Osobní údaje - co shromažďujeme a k čemu je používáme

Shromažďujeme a ukládáme:

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa (kde ji máme)
 • Vaše kontaktní údaje
 • Vaše údaje o pasu (pokud pobýváte v jedné z našich vil v Marbelle, jak to vyžaduje zákon v Andalusii ve Španělsku)
 • Vaše datum narození (pokud pobýváte v jednom z našich ubytovacích zařízení)

Informace o pasu jsou ze zákona vyžadovány, pokud zůstanete přes noc v půjčovně vily nebo v hotelu, proto musíme tyto informace zaznamenat pro každého návštěvníka.

K jakým účelům používáme vaše osobní údaje?

Informace, které nám poskytnete, použijeme k:

 • Poskytujeme vám naše služby.
 • Zveme vás k zanechání recenze.
 • Odpovězte na své otázky a poskytněte související zákaznický servis.
 • Zašleme vám naše zpravodaje a upozornění na speciální nabídky.
 • Dodržujte právní požadavky a právní procesy, požadavky veřejných a vládních orgánů, příslušné průmyslové standardy a naše interní zásady.
 • Chraňte naše operace nebo operace kterékoli z našich přidružených společností.
 • Chraňte naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a / nebo práva našich přidružených společností, vás nebo jiných.
 • Umožněte nám usilovat o dostupné nápravné prostředky nebo omezit škody, které utrpíme.

Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje musíme zpracovat, abychom mohli:

 • Plňte s vámi naši smlouvu (viz Článek 6.1.b GDPR)
 • V případě potřeby za účelem stanovení, výkonu nebo obrany právních nároků (viz Článek 9.2.f GDPR)
 • Abychom úřadům poskytli informace o pasu, když přenocujete v půjčovně vily nebo v hotelu, jak to vyžaduje zákon.

Svůj souhlas s uchováváním těchto informací můžete kdykoli odvolat. Uvědomte si však, že můžeme mít právo pokračovat ve zpracování vašich údajů, pokud to lze odůvodnit na jednom z dalších výše uvedených právních základů.

2 Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím stranám a za následujících okolností:

 • Třetím osobám pouze v případě, že pobýváte v některém z našich ubytovacích zařízení a chcete, abychom zajistili další služby, např. Letištní transfery, soukromí kuchaři ...
 • Umožnit prodejcům, konzultantům a dalším poskytovatelům služeb poskytovat služby naším jménem.
 • V souladu s právními předpisy nebo v reakci na stížnosti, soudní řízení (mimo jiné včetně předvolání k soudu a soudních příkazů) a žádosti veřejných a vládních úřadů
 • Spolupracovat s regulačními orgány a vládními orgány.
 • Třetím stranám, abychom mohli uplatnit dostupné nápravné prostředky nebo omezit škody, které můžeme utrpět.
 • Na třetí stranu v případě jakékoli reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým nebo jakoukoli částí našeho podnikání nebo aktiv (včetně v souvislosti s jakýmkoli bankrotem nebo podobným řízením).

3 Uchovávání údajů

Údaje o pasu uchováváme po dobu 3 let, jak to vyžaduje zákon, nebo dokud je vyžadováno poskytnutí služby, kterou jste požadovali, nebo pokud je to nutné k potvrzení vaší identity u všech rezervací, o jejichž poskytnutí jste nás požádali, a dalších hlavních údajů, dokud nepožádáte v opačném případě. Tyto informace na vaši žádost smažeme a uložíme pouze protokol s následujícími informacemi: vaše jméno, kontaktní údaje a datum smazání vašeho účtu. Budeme uchovávat protokol po dobu 3 let. Všechny ostatní informace budou smazány.

4 Bezpečnostní opatření

Pro shromažďování, ukládání a ochranu všech dat používáme 256bitové šifrování SSL. Kromě toho používáme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k ochraně vašich osobních údajů v naší organizaci.

5 Přístup a nahlédnutí do osobních údajů, které o vás máme

Můžete poslat e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. a požadovat informace o vašich osobních údajích. Po obdržení vaší žádosti vám dáme vědět, jaké osobní údaje o vás máme, jak shromažďujeme informace, účel, pro který zpracováváme vaše osobní údaje, a s kým sdílíme vaše osobní údaje. Můžeme reagovat pouze na žádosti o informace týkající se vašich osobních údajů obdržené ze stejné e-mailové adresy, kterou jsme zaregistrovali.

6 Oprava a vymazání vašich osobních údajů

Pokud jsou některé z hlavních údajů nebo jiné osobní údaje, které o vás máme jako správce údajů, nesprávné nebo zavádějící, můžete nás požádat o pomoc s opravou vašich údajů.

7 Další práva

Kromě výše uvedených práv týkajících se vašich osobních údajů máte také následující práva:

 • Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud nám to nebrání v dodržování zákonů.
 • Zejména máte bezpodmínečné právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Máte právo kdykoli požádat o odhlášení z našeho marketingu. Vaše odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů prováděných před odvoláním vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

8 Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo provádět změny v těchto zásadách. Datum zobrazené na začátku těchto zásad označuje, kdy byla naposledy revidována. Pokud v něm provedeme podstatné změny, upozorníme vás, abyste měli možnost zkontrolovat změny dříve, než vstoupí v platnost. Pokud vznesete námitku proti našim změnám, můžete požádat o vymazání vašich údajů z našich záznamů.

9 Kontaktní informace a kam zaslat dotazy nebo stížnosti

Pokud máte otázky nebo pochybnosti týkající se našich zásad, způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, nebo chcete, abychom vaše osobní údaje opravili, neváhejte nás kontaktovat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript..

Pokud nás kontaktováním nevyřešíte stížnost, máte další možnosti, například můžete vždy podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů

Copyright © 2021 Ultimate Luxury Villa Rentals. Všechna práva vyhrazena.
Návrh webových stránek od společnosti Fluid Fusion